Om verksamheten

Jag driver egen ateljé och kan ta emot konst, bemålade möbler och föremål för konservering och restaurering. Jag arbetar även med fältarbete i byggnader. Arbetet dokumenteras med fotografering och rapportskrivning. Utbildad i vid Göteborgs Universitet instiutionen för Kulturvård/Konservatorsutbildningen. Medlem i NKF-s.

Ett urval av uppdrag

Jag har arbetat i kyrkor både i Västerbottens, Norrbotten och Västernorrlands län.
Varit anställd av Västernorrlands museum (Murberget) och Stockholms målerikonservering. Där ingick med större uppdrag som Stockholm slott, Karl den XI:s galleri och Oxenstiernska palatset samt den skyddade biografen Lyran. Samt Stockholms stads konserveringsenhet, Konstkansliet (numera tillhör Stadsmuseet)

2008 rengjorde jag Sävargårdens målade väggfält och alla interiörer där som ägs av Västerbottens museum.
Gällande offenltiga utsmyckningar var Anders Åbergs träutsmyckningar på SLU det stora jobbet våren 2009.Under 2008/09 gjorde jag på uppdrag av länsstyrelsen Västerbottens län en rengöring av nedklottrad fornlämnning(hällmålning) vid Korpberget i Lycksele.

Under våren 2010 börjar vi med projekteringen av Hietaniemi kyrka i Norrbotten .I ateljén konservering av konst som ägs av Västerbottens läns landsting. Hösten 2010 arbetar jag i Härnösand med konservering av Domkyrkan och förgyller bland annat takstjärnor till Bjuholms kyrka.

2011 innefattar ett projekt med Luleå stift; Statusbeskrivningar av samtliga medeltida träskulpturer i Luleå stift, från Övertorneå till Nordmaling. Under juni ska byggnadsminnet vid biblioteket (gamla järnvägshotellet) i Storuman få sina dekorerade gavelfält konserverade.

Under 2012 -2015 har jag suttit i antagningsgruppen för Konservators utbildningen i Göteborg som yrkesrepresentant. Jag är sedan 2012 Umeås samtidsmuseum Bildmuseets konservator på konsultuppdrag. två större . Under 2012 hade jag två större uppdrag konserveringen av Hietaniemi kyrka med konservator Annica Björklund och tillsammas medmålarmästare Ulrika Åkesdotter ekådrade och återställde en större matsal på Norrbyskärs gamla skola. Under vintern att arbetade jag med konservering av konst från Vännäs Kommun och Umeå Universitet samt framtagning och renovering av en stor väggmålning på hotell Borgafjäll av Ralph Erskine.

2014 inleddes med renovering av Lage Lindells stora rotundamålning på Umeå Universitet. Sedan har jag arbetat med Bildmuseet i Umeå med två stora utställningar Leonor Fini samt Wright is wrong . Sedan startade vi upp ett nytt företag Kulturmåleri Västerbotten där jag och Ulrika Åkesdotter nu samarbetar.

2014 och 2015 har vi arbetat med Scharinska villan i Umeå. Hösten 2015 påbörjas arbetet med Rådhuset i Umeå samt Öjeby kyrka .

2016-2018 har varit aktiva år med konservering av Överluleå kyrka , Rosenius gården, förgyllningsuppdrag av gravar, rekonstruktion av lerklining i ett soldattorp på Västerbottens muesum mm. Vi ingår nu även i Byggnadsvård norr.