Interiört måleri

Vi använder oss ofta av äldre tekniker och samarbetar ofta med måleriföretag för större renoveringsuppdrag. Äldre färgtyper har ett vackert utseende och åldras med behag. Vårt specialistområde är ådringsmålningar som t.ex. ek och mahognyimitationer.

Exempel på våra uppdrag har bland annat varit Scharinska villan, Hovrätten för övre Norrland, Rådhuset samt Stationsbyggnaden i Umeå. Vi har även arbetat i flertalet kyrkor i både Norr- och Västerbotten.

En fördel med de färger vi arbetar med är att de väljs på plats och till husets karaktär och historia ofta i samråd med antikvarisk medverkan när det gäller skyddade miljöer.

Måleriet vi utför är ett hantverk som blir unikt och hållbart. Kulörerna blandas av pigment och kan målas mer täckande och enfärgat eller laserande lager på lager med olika nyanser för att ge mer djup och liv.

Vi har kunskap inom de flesta tekniker så som tempera, limfärg eller oljefärg.

Möbler

Äldre möbler kräver en varsam hand, det kan vara äldre lim som torkat ut och släpper i fogar. Eller en bemålning på spackel som börjar spricka. Vill man bevara sina äldre föremål så ta kontakt med en konservator före ni själva börjar åtgärda.

Det kan finnas underliggande äldre färg som går att ta fram eller fragment som tyder på hur föremålet varit målat tidigare. Ta kontakt så vi kan göra en bedömning om åtgärd och ge ett kostnadsförslag.

En äldre möbel har charm som man ska ta tillvara på, köp heller en ny än gör för stora åtgärder som tar bort historia eller ändrar funktion.

Nymålning utför vi gärna på nytillverkade eller tidigare avlutade föremål, man kan rekonstruera ett måleri när det inte går att rädda eller på föremål som mist sin bemålning.
Retuschering används ofta som komplement till ett skadat måleri, vi använder färger som inte färgförändras och samtidigt kan ge möbeln god funktion. Vi utför även lagningar på speglar eller ramar som är förgyllda. Det är viktigt att avgöra hur en förgyllning är utförd för att få ett gott resultat på åtgärd.

Byrå – Linoljefärg, marmorering och gustaviansk dekoration